Valg af Tivilo udstyrspakke

Sidst opdateret: 19.09.2023

Som ny kunde af Tivilo vil du blive introduceret til en række forskellige delkomponenter af Tivilo systemet hvor du skal tage stilling til, hvordan jeres system skal sammensættes for at passe til jeres behov.

I denne artikel kan du finde en kort introduktion til hver af de forskellige delkomponenter samt vores anbefalinger i forhold til, hvilket udstyr og hvor meget udstyr i har brug for. Hvis du skal købe udstyret for første gang eller udvide et eksisterende anlæg købes alt udstyret nævnt i denne artikel gennem Tivilo som udgangspunkt.

Hvis du ønsker at lære mere omkring funktioner og hvordan du bruger Tivilo udstyret kan du tage et kig på vores introduktion til Tivilo, nyhedssiderne om Tivilo 5.0, Tivilo 4.0 eller Tivilo 3.0 eller du kan kontakte os.

Hvis du er interesseret i et se priserne på de forskellige typer Tivilo udstyr kan du kigge på vores side “Priser“.

Køretøjsenheden

Køretøjsenheden er det vigtigste udstyr i Tivilo systemet. Enheden er en telefon eller tablet som er fastmonteret i køretøjet, hvorpå Tivilo systemet er blevet installeret. Enheden er låst til kun at kunne køre Tivilo og det er derfor ikke muligt for kursister at komme ud og begynde at bruge andre apps på enheden.

Køretøjsenhed monteret til venstre for kursisten

Køretøjsenheden har ansvaret for:

 1. At vise hastighedsbegrænsninger og give advarsler hvis der køres for stærkt på anlægget

 2. At indsamle informationer om kursistens kørsel og sende det til instruktøren så instruktøren kan give bedre feedback

 3. At vise fartmålinger som feedback til kursisten hvis dette ønskes af kunden

 4. At vise øvelsesvideoer for kursisten for at forbedre deres indlæring ude i køretøjet *

* For vores kunder på standardpakken

Køretøjsenheden kan bruges til flere typer køretøjer, hvor vi indtil nu understøtter biler, busser og lastbiler. Hvis du er interesseret i at bruge køretøjsenheden i en anden type køretøj end disse så kontakt os og så vil vi udvide udvalget af køretøjer i en fremtidig versionsopdatering af Tivilo.

Køretøjsenhederne kan farvekodes i Tivilo systemet, så enheden fremstår med den samme farve som køretøjet har for at gøre køretøjet og enheden mere genkendelig i Tivilo systemet. Hvis i ønsker at få farvekodet køretøjsenhederne skal i lave en liste over numrene på hver af køretøjerne og tilknytte farven på hver af køretøjerne, f.eks. 12 = gul, 14 = rød, 16 = sort osv. og sende den til os. I kan også vælge at undlade at farvekode dem, hvortil alle køretøjer vil være blågrønne i Tivilo systemet.

I forhold til installation af køretøjsenhederne har vi lavet en artikel omkring dette som du kan finde her: Installation af køretøjsenheder

Instruktørenheden

Instruktørenheden er en enhed, som er skræddersyet til at hjælpe instruktøren i hans undervisning og fungere som et supplement til instruktørens walkie-talkie. Instruktørenheden er en telefon som er udstyret med et robust cover for at beskytte enheden samt en keyhanger med Tivilo logo, som både gør det nemt at genkende instruktørenheden, men også gør, at du kan bære enheden om halsen hvis dette er foretrukket.

Instruktørenhed med Tivilo keyhanger

Instruktørenheden har ansvaret for:

 1. At give instruktøren overblik over hans holds præstationer her og nu samt tidligere præstationer

 2. At instruktøren kan modtage notifikationer om hastighedsoverskridelser

 3. At instruktøren kan igangsætte øvelsesvideoer for kursisterne i køretøjerne på flere forskellige sprog *

* For vores kunder på standardpakken

Instruktørenheden kan bruges til undervisning til flere forskellige kurser, eksempelvis B-, C- og D-kørekort alt efter kundens ønsker. Hos vores nuværende kunder er instruktørenheden oftest blevet placeret samme sted som walkie-talkiesne, eksempelvis i udkigstårnet eller et dedikeret teknikrum på anlægget.

Storskærmsløsningen

Vores storskærmsløsning er et supplement til køretøjs- og instruktørenhederne som fungere lidt på samme måde som storskærme i luftehavne til overvågning af fly, bare hvor flyene er skiftet ud med køretøjer på et køreteknisk anlæg.

Storskærmsløsningen

Storskærmsløsningen har ansvaret for:

 1. At give et fugleperspektiv over hele anlægget og hvor alle køretøjer befinder sig

 2. At vise informationer på alle køretøjer på hele anlægget

 3. At forbedre overblikket over igangværende aktiviteter på anlægget

Storskærmsløsningen viser mange af de samme informationer om køretøjer som instruktørenheden gør, med den forskel at instruktørenheden har fokus på at vise informationer om et enkelt hold af kursister, hvor storskærmen viser informationer om alle køretøjer og hold på anlægget. Dernæst har storskærmsløsningen et satellitkort som viser anlægget og køretøjernes placering i real-time.

Udstyrspakken for en storskærmsløsning består af:

 1. Et fjernsyn eller en monitor (Oftest 50″, men mindre størrelser kan også købes så længe opløsningen er mindst 1920 x 1080)

 2. En minicomputer som kører storskærmsløsningen og er sat op til at køre automatisk 24/7

 3. Et multimedietastatur til at betjene storskærmsløsningen lokalt

 4. Diverse monteringsudstyr hvis storskærmen skal hænges op

 5. Diverse kabler til strøm, billede mm.

Som udgangspunkt sælger Tivilo alt dette udstyr som en samlet pakke, men hvis du skulle være i besiddelse af en skærm og tilhørende monteringsudstyr som opfylder kriterierne så kan der indgås en anden aftale. Vi vil altid stå for at indkøbe computeren og tastaturet, da vi som en del af implementeringsprocessen skal opsætte computeren til brug med storskærmsløsningen hjemme fra vores kontor, før vi sætter udstyret op hos vores kunder.

I forhold til, hvor storskærmen placeres henne, så har vi set to forskellige løsninger hos vores kunder.

Hvis anlægget har et udkigstårn med udsigt over banen som bruges hyppigt at instruktørerne, så har mange kunder valgt at placere en storskærm i tårnet.

Visse kunder har ikke et udkigstårn eller også er udkigstårnet så lille at der ikke er plads til en storskærm. I disse tilfælde har kunderne valgt enten at få opsat en mindre storskærm eller at placere storskærmen inde ved receptionen/venteværelset således, at sekretærer og andet personale kan følge med i undervisningen på anlægget, hvilket også har den fordel at signalere over for kursisterne at de bliver holdt øje med i forhold til deres kørsel, hvilket nogle gange får kursisterne til at køre pænere. *

I forhold til installation af storskærmsløsningen har vi lavet en artikel omkring dette som du kan finde her: Installation af storskærmsløsningen

* Kursisterne er anonyme i Tivilo systemet og ingen oplysninger gemmes om kursisterne på dette tidspunkt.

Hvor mange enheder og storskærme skal vi have?

Tivilo systemet sætter ingen begrænsninger på antallet af enheder og storskærme der kan installeres på et anlæg. Hvis du er i den situation af du både ønsker en storskærm i udkigstårnet, i receptionen og et tredje sted på samme tid er dette helt op til dig.

I forhold til køretøjsenhederne så laver vi tilbud med udgangspunkt i det samlede antal køretøjer hvor Tivilo skal anvendes til undervisning. Vi indgår ikke aftaler om at købe halvt så mange enheder som der er køretøjer og så flytte enheder rundt mellem køretøjer. Dette skyldes, at hver køretøjsenhed tilknyttes et nummer og en køretøjstype som matcher køretøjet som enheden sidder i, hvilket giver problemer når enheder flyttes rundt og numrene eller typen af køretøj ikke matcher længere. Dernæst introducere dette ekstra arbejdstid for vores kunder samt øget risiko for fejl i brugen af systemet som kan resultere i frustrationer for instruktørerne som skal bruge systemet. Hvis vores kunder ønsker at introducere køretøjsenheder gravist ét hold af gangen kan dette også aftales så længe enhederne ikke flyttes rundt.

Vi anbefaler også vores kunder at tilkøbe én reserve-køretøjsenhed pr. hold af køretøjer som kan bruges i tilfælde af hvis en køretøjsenhed er defekt eller kræver service. På den måde kan i hurtige udskifte enheden midlertidigt og fortsætte med at bruge Tivilo systemet indtil vi kan komme ud og servicere den defekte enhed.

I forhold til instruktørenhederne anbefaler vi som udgangspunkt én instruktørenhed pr. hold der kan undervise på samme tid på anlægget. I kan vælge at tilkøbe ekstra instruktørenheder hvis i også ønsker at have reserver af disse liggende.

Her er et eksempel på vores anbefalinger med et anlæg med udkigstårn, 18 køretøjer og kapacitet til at undervise tre hold på samme tid:

18 x faste køretøjsenheder + 3 reserve køretøjsenheder (Ved hold af 6 køretøjer)
3 x instruktørenheder (+ eventuelle reserver)
1 x storskærm i udkigstårnet (+ ekstra storskærme efter ønske)

Spørgsmål for nye kunder

 1. Ønsker vi køretøjsenheder til flere typer køretøjer?
  • Biler, busser eller lastbiler

 2. Hvor mange køretøjer ønsker vi køretøjsenheder til?

 3. Hvor mange reserveenheder til køretøjer ønsker vi?

 4. Ønsker vi at få farvekodet køretøjsenhederne?
  • Lav en liste over numrene på hver af køretøjerne og tilknyt farven på hver af køretøjerne, f.eks. 12 = gul, 14 = rød, 16 = sort osv. og sende den til os.
  • I kan også vælge at undlade at farvekode dem, hvortil alle køretøjer vil være blågrønne i Tivilo systemet

 5. Hvor mange instruktørenheder ønsker vi og skal vi have nogle liggende i reserve?

 6. Hvor skal instruktørenhederne placeres henne på anlægget når de ikke er i brug?


 7. Hvor mange storskærmsløsninger ønsker vi og hvor skal de placeres henne?

Gå tilbage til vejledningsoversigten