Tivilo 3.0

Sidst opdateret: 09.12.2021

Tivilo 3.0 har fokus på at tilbyde helt nye funktionaliteter, mindske kravet til vedligeholdelse af systemet, gøre Tivilo mere tilgængelig for nye brugere samt gøre Tivilo mere brugervenlig ved at ensarte flere funktionaliteter på tværs af systemet. Dernæst indeholder opdateringen bugfixes til en masse fejl observeret hos vores kunder i den forrige version af Tivilo.

I denne artikel vil vi tage et nærmere kig på alle de nye spændende funktionaliteter og bugfixes så du ved hvad du kan forvente af Tivilo, næste gang vi opdatere Tivilo på jeres anlæg.

Automatisk oplåsning af køretøjsenheder

En problemstilling som har været gældende siden vi begyndte arbejdet på Tivilo systemet har været, at gøre systemet så simpelt som muligt at vedligeholde på anlæggene således, at der kan bruges så meget tid på undervisning som muligt. Tivilo 3.0 introducere en række nye funktionaliteter som skal hjælpe til at løse denne problemstilling.

En udfordring i brugen af Tivilo har været, at enheder med tiden ville holde op med at køre korrekt og nogle gange under en undervisningssession uden nogen indikation af hvad der gik galt. Vi har bemærket, at en større del af de enheder som holder op med at virke skyldes, at eleverne trykker på låseknapperne på enhederne af forskellige årsager. Dette er ikke hensigtsmæssigt og vi har i noget tid kigget efter en løsning til problemet og kan nu annoncere, at vi har fundet en løsning til at forhindre at enhederne kan låses af eleverne.

Tivilo 3.0 introducere en ny funktionalitet til automatisk at låse enhederne op igen i det tilfælde at de bliver låst af eleven i køretøjet.

Denne nye funktionalitet vil reducere mængden af nedbrud betragteligt og vil betyde, at Tivilo enhederne vil køre i længere tid uden vedligeholdelse. Enhederne vil stadig kunne genstartes hvis låseknappen holdes inde i længere tid, i det tilfælde at der er andre fejl på enhederne som kræver en genstart for at blive løst.

Nye popup beskeder til at hjælpe instruktøren i undervisningen

Sammen med den nye automatiske låsefunktionalitet vil Tivilo 3.0 også introducere en række nye popup beskeder på instruktørenheden. Popup beskederne har til formål at gøre instruktøren opmærksom på når der er problemer med driften og anvendelsen af Tivilo og samtidig give helt konkrete vejledninger vha. videoer, billedillustrationer og tekst i hvordan problemet løses så der hurtigt kan vendes tilbage til at undervise via Tivilo igen.

Popup beskederne vil vises automatisk på instruktørenheden når et hold er blevet valgt og Tivilo systemet registrerer et problem med enhederne på det valgte hold.

Der vil her ved introduktionen af de nye popup beskeder være fire forskellige fejlbeskeder til at hjælpe intrukstøren som lyder som følger:

 • Enhed er blevet låst: I forlængelse af den automatiske låsefunktionalitet nævnt tidligere vil Tivilo vise en popup besked hvis en enhed alligevel bliver låst på trods af den nye funktionalitet og vil vise hvordan enheden låses op igen.
 • Køretøjer mangler: Vises for instruktøren hvis en anden instruktør har valgt køretøjer fra den første instruktørs eksisterende hold. Enhederne modtager nemlig instruktioner fra den instruktør som sidst har valgt køretøjet på sit hold, og derfor vil den første instruktør ikke længere kunne vise sine øvelser ude i køretøjerne.
 • Enhed mangler strøm: Vigtigt for køretøjsenhederne er at de får strøm fra køretøjet 24/7 således at de ikke løber tør for strøm. Derfor vil der nu også være en popup besked der fortæller hvis en enhed ikke har fået strøm i længere tid og viser hvordan enheden sættes på plads i holderen igen.
 • Enheder er inaktive: Vises hvis en instruktør vælger et nyt hold og nogle af de valgte enheder er inaktive. Inaktive enheder kan enten betyde, at enhederne er i dvale, at enhederne har mistet forbindelse til Tivilo systemet eller at enhederne er blevet slukket. Beskeden forklarer trin-for-trin hvordan man får enheden op og køre igen og gjort aktiv så den er klar til undervisning.

Popup beskederne kan lukkes ned ved at trykke på “Ok, det er forstået” og vil ikke blive vist igen før problemet opstår på ny. Andre typer fejlbeskeder vil stadig poppe op og gøre opmærksom på nyopståede problemer.

Sammen med popupbeskederne er der i bunden af skærmen kommet en ny rund knap med en klokke i midten. Denne knap fungere både som en indikator af hvor mange popupbeskeder med tilknyttede problemer som ikke er blevet løst endnu og giver også instruktøren mulighed for at genåbne den sidst vidste popup besked så instruktøren kan få instruktionerne på ny til hvordan problemer i Tivilo systemet løses.

Som standard vil alle popupbeskederne være slået til, men kan individuelt for hver popupsked slås til/fra alt efter behovene på de enkelte anlæg. Vi vil i fremtiden arbejde på at tilføje flere popupbeskeder for dermed at kunne hjælpe instruktøren yderligere i sit arbejde.

Ny introduktion til Tivilo direkte på instruktørenheden

Højt på dagsordenen her hos Tivilo har også stået at gøre Tivilo mere tilgængelig for nye brugere eller brugere som sjældent anvender Tivilo.

Derfor har vi med Tivilo 3.0 inkluderet en ny indbygget introduktion til Tivilo på instruktørenheden. Med den nye introduktion har brugeren mulighed for at læse hele introduktionen igennem på forhånd før en undervisning eller at anvende introduktionen til trin-for-trin at udføre undervisningen ved brug af Tivilo.

Introduktionen vises i form af en række sider som hver indeholder enten videoer eller billedillustrationer samt lidt tekst omkring et givent emne inden for Tivilo systemet. Siderne er sat i kronologisk rækkefølge i forhold til hvornår de er relevante ved brugen af Tivilo så introduktionen kan læses igennem undervejs i en undervisning. Sidernes skjules/vises på baggrund af det enkelte anlægs opsætning således, at oplysninger som ikke er relevant på det pågældende anlæg ikke vises for brugeren.

Introduktionen vises automatisk hvis enheden startes op eller hvis enheden har været inaktiv i længere tid således, at en næste der anvender Tivilo bliver gjort opmærksom på introduktionen. Hvis brugeren kender Tivilo godt kan introduktionen lukkes ned ved at trykke på “Luk introduktionen”. Hvis brugeren ønsker at gense introduktionen kan der trykkes på et nyt bog-ikon oppe i højre hjørne for genåbne introduktionen.

Visning af fartmålinger for eleven

Vi fik her hos Tivilo en efterspørgsel for nyligt om vi ikke kunne udvide vores visning af fartmålinger til også at kunne vise fartmålinger for eleverne ude i køretøjerne således, at eleven kan få mere feedback på deres kørsel under en øvelse.

Vores kunder har derfor nu muligheden for at kunne vælge mellem at få vist fartmålinger for eleverne på tre forskellige måder:

 1. Fartmålinger kan vises når eleven kører ud af øvelsesområdet.
 2. Fartmålinger kan vises enten hvis eleven standser køretøjet i øvelsesområdet eller hvis eleven kører ud af øvelsesområdet som ved løsning 1.
 3. Fartmålinger kan vises løbende for eleven så snart de er til rådighed.

Ved løsning 1 og 2 vil fartmålinger vises med små blinkende lys som på en fartmåler tavle ude i trafikken og der vil afspilles en notifikationslyd for at gøre eleven opmærksom på at de kan se fartmålingen på køretøjsenheden.

Eftersom at løsning 3 kan vises undervejs mens eleven udfører en øvelse har vi valgt at lave denne løsningen uden blinkende lys og notifikationslyd for ikke at forstyrre eleven under udførsel af deres øvelse.

Nedenfor kan du se to eksempler på fartmålinger for eleven samt se forskellen i visningen for de forskellige løsninger:

Visning ved løsning 1 og 2
Visning ved løsning 3

Funktionaliteten er som standard slået fra og skal konfigureres for at kunne tages i brug på et anlæg. I er velkommen til at kontakte os for at få funktionaliteten slået til ved næste opgradering og ellers vil vi selv bringe dette op ved næste besøg.

Ny statisk fartmåling tilstand

Fartmåling i Tivilo har op til dette punkt fungeret således, at når køretøjer befandt sig i en zone med fartmåling, så ville Tivilo gemme og vise den højest målte fart inden for zonen, hvilket vil sige, at fartmålingen løbende ville bliver overskrevet hvis eleven accelererede. Dette har været en brugbar måde op til nu bedre at kunne udnytte fartmåling i den samme øvelseszone til forskellige øvelser som kunne udføres på forskellige punkter inden for den samme zone.

Denne dynamiske måde at lave fartmåling på er anderledes fra traditionelle radar-baserede fartmålere, som bruges på køretekniske anlæg. Traditionelt set er fartmålerne statiske og måler i stedet hastigheden på et bestemt punkt på banen. Begge løsninger har sine fordele og ulemper. Dynamisk fartmåling er mere alsidig, men til gengæld er præcisionen ikke lige så god som ved statisk fartmåling hvis vi taler om at måle et helt bestemt sted på banen.

Vi har derfor fået efterspørgsler på, om ikke vi kunne inkludere statisk fartmåling i Tivilo således, at vores kunder kan vælge imellem den nye dynamiske fartmåling eller beholde en fartmåling som minder mere om den eksisterende metode på mange køretekniske anlæg. Vi har derfor inkluderet statisk fartmåling som en funktionalitet i Tivilo 3.0.

Den nye statiske fartmåling fungere således, at så snart Tivilo registrerer at køretøjet har kørt ind i en zone med statisk fartmåling, så gemmes og vises den først målte fart uden at den overskrives. Tilpasningen af hvor på banen den statiske fartmåling foretages styres ved at tilpasse hvor zonen med statisk fartmåling starter og slutter henne.

Ved opsætning af Tivilo hos nye kunder skal der derfor tages stilling til om der ønskes den dynamiske eller statiske tilstand for fartmåling og eksisterende kunder som ønsker statisk fartmåling skal kontakte Tivilo hvis de ønsker at få lavet om i deres eksisterende konfiguration af fartmålinger.

Ny zonelås funktionalitet

Et af de vigtigste aspekter af Tivilo systemet er brugen af GPS-koordinater til at bestemme køretøjernes placering og fart på anlægget.

Vi erfarede tidligt i udviklingen af Tivilo systemet, at selvom at vi aldrig har oplevet af GPS-signalet har været nede i vores system, så oplever nogle af vores kunder desværre at bestemte enheder i perioder i løbet af dagen kan have en forskydning af GPS-koordinaterne. Dette kan resultere i, at Tivilo systemet tror at enheden befinder sig et sted et par meter fra køretøjers faktiske placering, hvilket kan betyde forskellen mellem om en enhed modtager undervisningsvideoer eller ej. Vi har desværre ingen direkte kontrol over dette problem, men har løbende arbejdet på at finde en måde at kompensere for problemet i Tivilo systemet, hvilket vi nu kan annoncere at vi har.

Vi har valgt at kalde løsningen “zonelås funktionaliteten”, og løsningen fungere således, at vi nu kan indstille hvilke zoner som en køretøjsenhed har lov til at skifte til ud fra den nuværende zone som køretøjet befinder sig i. Hvis enheden forsøger at skifte til en zone der ikke er tilladt, vil Tivilo systemet fastholde den nuværende zone indtil at der kan skiftes til en godkendt zone. Nedenfor kan ses en illustration af hvordan dette virker i praksis.

Om et anlæg har behov for denne nye zonelås funktionalitet afhænger af hvordan det køretekniske anlæg er tilrettelagt, og derfor skal denne funktionalitet konfigureres til det enkelte anlæg. Vi kan ikke love at vi kan løse alle udfordringer med GPS-udfald med denne funktionalitet, men kan se med de scenarier vi har observeret hos vores kunder, at vi kan reducere problemet i flere tilfælde.

Forbedrede statusikoner i Tivilo

I Tivilo har der i noget tid nu været anvendt en række statusikoner relateret til problemerne forklaret i afsnittet om popupbeskederne, såsom status for om enheden får strøm fra køretøjet, om køretøjet er i dvale osv.

Problemet har været at der ikke har været ensartethed på tværs af Tivilo systemet i forhold til udseendet og brugen af disse statusikoner, hvilket vi nu har forbedret i Tivilo 3.0.

Statusikoner på køretøjsboksene og storskærmen

Mange af statusikonerne i Tivilo har indtil nu været lidt gemt væk under hvert køretøj og kunne kun ses hvis man åbnede de udvidede informationer om et køretøj. Dernæst har der i Tivilo ikke været nogen yderligere forklaring af hvad hver af statusikonerne betød.

For at løse dette har vi nu introduceret statusikonerne til køretøjsboksene oppe i højre hjørne ved siden af køretøjstypen så man ikke behøver åbne hvert køretøj for at se hvad status er på køretøjet. Dette kombineret med at de nye popup beskeder betyder, at statusikonerne nu er mere tilgængelige og det er nemmere at forstå hvad hver af dem betyder, da statusikonerne nu understøttes af de tilhørende popupbeskeder som forklarer den tilhørende problematik.

Problemerne bag statusikonerne har indtil nu også været vist i “status” kolonnen på storskærmsløsningen, men har været vist med en rødt kryds for alle problemer, hvilket gjort det svære at genkende det samme problem indikeret på storskærmen som på instruktørenheden. Derfor har vi introduceret de samme statusikoner som også bruges på instruktørenheden på storskærmen for at skabe mere genkendelighed mellem instruktørenheden og storskærmen.

Tivilo 2.0

Tivilo 3.0

Forbedring af visning af fartoverskridelser

Der har i Tivilo været flere forskellige måder vi har vist hvorvidt en enhed har kørt for stærkt, hvilket ikke har været intuitivt og let forståligt for nye brugere. Derfor har vi nu ændret visningen af fartoverskridelser så de på tværs af Tivilo vises med et blinkende rødt udråbstegn.

Sammen med disse ændringer har vi også introduceret visning af fartoverskridelser på holdvisningen i øvelsesoversigten og forbedret holdoversigten så den nu kan vise op til otte køretøjer i stedet for de seks den tidligere kunne.

Forbedring af dvalestatus og indikator

I de tidligere version af Tivilo har dvaletilstanden været noget som instruktørenheden og storskærmen har estimeret på baggrund af hvor lang tid siden de sidst modtog informationer fra en enhed. Denne metode betød, at der altid ville være en længere latenstid mellem hvornår en enhed gik i dvale og hvornår resten af Tivilo systemet vidste at enheden var i dvale.

Med Tivilo 3.0 har vi introduceret muligheden for at køretøjsenhederne nu kan sende et signal om at de er gået i dvale således, at resten af Tivilo systemet hurtigere kan opdatere visningen af om enheden er i dvale. Dernæst har vi forbedret udseende af dvaleindikatoren og rettet i visningen af andre oplysninger for køretøjet så flere irrelevante oplysninger skjules. Alle disse ting til sammen har til formål at gøre det mere overskueligt at vide om enheder er i dvale og samtidig reducere mængden af irrelevante informationer der præsenteres for instruktøren på både instruktørenheden og storskærmen.

Tivilo 2.0

Tivilo 3.0

Bugfixes og mindre forbedringer

Sammen med alle de ovenstående funktionaliteter har vi også en række bugfixes og mindre forbedringer som du kan få et hurtigt overblik over i den nedenstående liste.

 1. Fixet en bug hvor instruktørenheden kunne blive ved med at vibrere for evigt ved hastighedsoverskridelser hvis et køretøj kørte for stærkt og samtidig mistede internetforbindelse uden at få forbindelse igen
 2. Fixet en bug hvor instruktørenheden ville vibrere når et hvilket som helst køretøj kørte for stærkt og ikke kun de køretøjer på instruktørens hold
 3. Fixet instruktørenheden så den igen kan køre Tivilo og give vibrationsbeskeder med skærmen slukket, hvilket var gået i stykker ved en tidligere versionsopdatering af Tivilo
 4. Fixet problem med at man ikke kunne se på instruktørenheden om et køretøj kørte for stærkt hvis køretøjet samtidig havde farven rød, da hastighedsoverskridelsen blev vist ved at blinke baggrunden rød. Dette blev løst med introduktionen af det blinkende røde udråbstegn ved siden af den nuværende hastighed.
 5. Fixet problem på tværs af Tivilo med at “Elev ser øvelse” indikatoren ikke altid blev vist korrekt når en elev sad og genså en øvelse som var blevet vist tidligere 
 6. Fixet en fejl hvor at øvelser ikke ville blive vist igen for eleven automatisk hvis eleven selv havde lukket visningen af øvelsen sidste gang den blev vist
 7. Flyttet “Typer af køretøjer” på storskærmsløsningen til at være nede sammen med satellitkortet hvor det er relevant og samtidig rettet så den kun vises hvis der er flere typer køretøjer på et anlæg
 8. Forbedret skygger på køretøjer på satellitkortet således at grå køretøjer ikke falder i et med den grå asfalt på banerne og nemmere kan ses på storskærmen hvis man kigger på afstand
 9. Forbedret visningen af køretøjer på satellitkortet således, at aktive køretøjer altid vises over inaktive køretøjer hvis de befinder sig på den samme placering
 10. Fixet en fejl hvor instruktørenheden ikke altid ville fortælle instruktøren hvis enheden havde mistet forbindelse til Tivilo systemet

Dette konkluderer vores gennemgang af alle de nye spændende ting der kommer med Tivilo 3.0. Vi håber alle vores kunder bliver glade for de nye funktionaliteter og ser frem til at komme og besøge jer i den nærmest fremtid!

Mange hilsner

Teamet hos Tivilo