Uddannelse af personale og brugere

Sidst opdateret: 20.09.2023

I denne artikel vil vi give vores input til uddannelsen af personalet på anlægget og kommende brugere af Tivilo systemet. Vi vil snakke lidt omkring, hvem vi synes ville være ideelle at uddanne og hvilke informationer i vores “Vejledning til implementering af Tivilo” der vil være interessant for de forskellige parter. Vi vil også komme ind på de forskellige fremgangsmåder til uddannelse i Tivilo vi tidligere har set hos vores kunder.

Hvem skal uddannes i hvad i forhold til Tivilo?

Planlægningen af uddannelsen i Tivilo kan måske godt virke uoverskuelig i starten hvis der er mange mennesker der skal uddannes i forskellige ting. Vi har her lavet en liste med forslag til hvem der skal uddannes i hvad omkring Tivilo.

Øverste ansvarlige for Tivilo

Ved den øverst ansvarlige for Tivilo systemet forstås hvem der er leder for implementeringen af Tivilo, men også hvem der efterfølgende kan tage de stor beslutninger omkring Tivilo, såsom at skifte produktlinje for Tivilo, udvide Tivilo løsningen med nyt udstyr mm. Dette kunne være ledelsen på hele anlægget, eller også en person der er blevet udvalgt af ledelsen til at være den øverst ansvarlige.

For at den øverst ansvarlige for Tivilo ville kunne tage de bedste beslutninger tænker vi at den eller de personer vil gavne fra at have en dyb viden om Tivilo systemet. Derfor foreslår vi, at gennemgå alle artiklerne i vores “Vejledning til implementering af Tivilo“, samt at læse indholdet på de følgende sider:

Superbruger(e)

I forbindelse med implementeringsforløbet kan ledelsen have peget én eller flere superbrugere til Tivilo ud eller også har engagerede medarbejdere meldt sig selv. Hvis du er ansvarlig for uddannelsesforløbet i Tivilo kan det være du selv af en af de kommende superbrugere af Tivilo.

Ved superbruger forstås den eller de personer, som først bliver uddannet af os i denne og fremtidige versioner af Tivilo og som oftest også er dem der ved mest om Tivilo systemet og hvordan det bruges. Superbrugerne kan fungere som den lokale supporter på Tivilo som kan svare på tvivlsspørgsmål i forhold til brugen af Tivilo systemet.

For superbrugere vil indholdet på de følgende sider og artikler være interessant:

Instruktører og kørelærere

Den måske vigtigste gruppe af mennesker som skal uddannes i Tivilo vil være instruktørerne og kørelærerne som skal anvende Tivilo til undervisning. Vi ved at forholdet mellem instruktører, kørelærere og anlæggets personale kan være meget forskellige fra kunden til kunde, hvilket kan gøre uddannelsen mere eller mindre udfordrende. Nogle kunder har faste instruktører ansat som varetager undervisningen på anlægget og andre kunder har en forretningsmodel med mere fokus på selvbetjening, hvor kørelærerne som har booket tid på anlægget selv varetager undervisningen.

I forhold til kunder med faste instruktører ansat, så er vores erfaring, at instruktørerne hurtigt vender sig til at bruge Tivilo. Dette skyldes både at instruktørerne interagere med Tivilo på daglig basis og at ledelsen på anlægget har autoritet over instruktørerne og dermed kan pålægge dem at lære og bruge systemet.

Med hensyn til kunder som lader kørelærere varetage undervisningen selv er vores erfaring, at uddannelsen af disse er mere krævende og generelt en længere proces. Dette skyldes, at der ofte er mange flere mennesker der skal uddannes, samt at de forskellige kørelærere kan have meget varierende skemaer som gør, at nogle kørelærere besøger anlægget ofte og andre forholdsvis sjældent. Dernæst er uddannelsen i Tivilo mere på frivillig basis, fordi kunden ikke kan pålægge kørelærerne at bruge Tivilo, men blot stille systemet til rådighed. Her er det vigtigt at gøre fordelene tydelige for kørelærerne og motivere dem til at anvende systemet.

Vi vil senere i artiklen byde ind med forskellige forslag til uddannelsen af instruktører og kørelærere.

For instruktører og kørelærere vil indholdet på de følgende sider og artikler være interessant:

Banefolk og mekanikere

Banefolkene og mekanikerne vil efter implementeringen af Tivilo med god sandsynlighed stifte bekendtskab med køretøjsenheden i forbindelse med servicering og klargøring af køretøjer til undervisning. Som vi også nævnte i vores artikel “Tidlig planlægning af implementeringsforløbet” omkring fordeling af ansvarsroller, så synes vi, at det giver god mening af banefolk og mekanikere får ansvaret for at klargøre og vedligeholde Tivilo systemet i forbindelse med deres daglige arbejde med køretøjerne.

Derfor vil det efter vores vurdering være interessant for banefolk og mekanikere at læse den følgende artikel: “Drift og vedligeholdelse af Tivilo

Administrativt personale (Sekretærer mm.)

Det administrative personale på anlægget har ikke nødvendigvis direkte behov for at vide hvordan man vedligeholder eller bruger Tivilo systemet. Deres rolle vil oftere være at viderebringe informationer og ønsker til os, ringe efter support eller planlægge opgraderingen af systemet i samarbejde med os.

Som udgangspunkt anbefaler vi derfor kun artiklen “Support og opgraderinger af Tivilo” for dette personale, men hvis i føler der er værdi i at det administrative personale ved mere om Tivilo systemet for at forstå instruktørernes/kørelærernes arbejde bedre så kan i eventuelt uddanne dem på samme måde som i ville uddanne jeres instruktører/kørelærere.

Forslag til uddannelse af personale og brugere

I forhold til at tage den endelige beslutning omkring, hvordan uddannelsen af personalet og brugerne skal foregå, så kan vi ikke sige noget om, hvad der er rigtigt eller forkert i jeres tilfælde, da i er eksperten i jeres personale og jeres instruktører/kørelærere, men vi håber vi kan inspirere jer og give jer nogle gode idéer til hvordan i bedst griber uddannelsen an.

Vurdering af personalet og brugerne

Et godt udgangspunkt vil være at lave en vurdering af, hvilke IT-kundskaber jeres personale og kommende brugere af Tivilo har på nuværende tidspunkt. Dette kan være en god hjælp til at få klarhed over hvilken fremgangsmåde der vil passe jer bedst. Det er ikke et krav at være IT-nørd for at bruge Tivilo, hvilket vi håber i vil få fornemmelsen af når i bliver fortrolige med systemet, men det betyder ofte, at folk har en god intuition af hvordan de skal bruge Tivilo hvis de allerede føler sig kompetente med IT.

En anden måde at vurdere, hvilken tilgang i skal anvende, vil være hvor høj grad af tilknytning og indflydelse i har på de mennesker der skal uddannes. For personalet på anlægget giver det sig selv at ledelsen har en høj grad af tilknytning og indflydelse, men i forhold til om anlægget har faste instruktører eller udefrakommende kørelærere kan der være stor forskel i forhold til tilknytning og indflydelse som kan have betydning for hvilke tilgang til undervisning der er mest ideel.

Nedenfor har vi listet en række forskellige tilgange til uddannelse af personalet og brugerne samt vores vurdering af hvornår hver tilgang kan anvendes i forhold til IT-kundskaber, kontakt og indflydelse.

Uddannelsesseminar og workshops

En måde i kan få uddannet mange mennesker på én gang i hvordan de bruger og vedligeholder Tivilo er via uddannelsesseminarer og workshops. Denne tilgang kan være god hvis i hurtigt vil oplære mange mennesker på én gang og giver samtidig mulighed for at de mennesker der hurtigt forstår hvordan Tivilo anvendes kan hjælpe til undervejs med uddannelsen af de mennesker som føler sig ukomfortable med IT. Dernæst kan undervisningen blive mere fokuseret, fordi alle arbejder mod det samme mål om at lære Tivilo at kende.

Udfordringen med denne tilgang kan være, at hvis mange mennesker skal uddannes og de hver især har meget forskellige arbejdsskemaer og en lav grad af tilknytning til anlægget så kan i opleve et større antal mennesker om ikke deltager i disse seminarer og workshops. Derfor kan der være behov for at have individuelle undervisningsforløb med disse mennesker for at få dem uddannet.

Én-til-én undervisning

Hvis i har mennesker som ikke kan deltage i eventuelt afholdte uddannelsesseminarer, har brug for ekstra støtte i starten, eller hvis i ønsker at uddanne jeres personale og brugere så godt som muligt, så kan i også lære dem at bruge Tivilo ved at give dem én-til-én undervisning under en af deres undervisningssessioner på anlægget og hjælpe dem til at foretage deres undervisning via Tivilo trin-for-trin.

Denne tilgang kan være mere tidskrævende og være en længere proces, men giver samtidig mulighed for den bedste undervisning af den enkelte.

Nyhedsbreve og hjemmelæsning

Hvis i længere ude i fremtiden skal videreuddanne jeres personale og brugere af Tivilo, eksempelvis ved opgradering til en nyere version med nye funktioner, og i ved at jeres personale og brugere føler sig trygge med at bruge Tivilo, så kan i forsøge jer med at sendes egne eller vores informative nyhedsbreve omkring den nye version ud til personalet og brugerne og bede dem læse indholdet selv. Dette kan være tidsbesparende hvis i føler jer sikre på at personalet og brugerne læser det i sender ud eller hvis i kan pålægge dem at læse det i form af jeres lederskab.

Hvis ikke i kan føle jer sikre på at jeres personale eller brugere vil læse eller få gavn af nyhedsbrevene, eller hvis der fortsat er brug for ekstra støtte til uddannelse vil vi stedet anbefale de to andre tilgange til uddannelse i stedet.

Brug for en hånd med uddannelsen?

Vi vil rigtig gerne hjælpe jer med uddannelsen af jeres personale og brugere.

Som udgangspunkt vil vi gerne deltage i uddannelsesseminarer og workshops hvis i ønsker dette og vi har mulighed for at deltage. I forhold til én-til-én uddannelse kan vi lave sparring med jer forud for undervisningen, men vi har ikke mulighed for at kunne deltage i disse undervisninger som udgangspunkt.

Vores faste procedurer ved nye versioner af Tivilo vil være, at lave en nyhedsside om den nye version med forklaring af de nye funktioner i detaljer, og hvis i føler at dette kan sendes direkte videre til jeres personale og brugere så sparer dette jer for noget tid med uddannelsesforløbet ved opgraderingsforløbet. Vi vil også løbende opdatere vores introduktion til Tivilo i takt med at systemet vokser så i har en hurtig måde at videreformidle hvordan de basale funktioner i Tivilo anvendes.

Hvis der skulle dukke nye spørgsmål op omkring brugen af Tivilo efter uddannelsesforløbet er færdigt er i velkomne til at kontakte:

Rasmus Lynge
Administrerende direktør
[email protected]
+45 2811 2277

Hvis spørgsmålet er mere teknisk i karakter kan du i stedet kontakte:

Andreas Jensen
Cheftekniker
[email protected]
+45 5125 3799

Hvad hvis en bruger har brug for at få genopfrisket hvordan de bruger Tivilo?

Hvis i er færdige med uddannelsesforløbet og der efterfølgende opstår tvivl ved en undervisningssession omkring forskellige funktioner i Tivilo, så har vi som tidligere nævnt vores introduktion til Tivilo som giver en hurtigt gennemgang af de forskellige funktioner på instruktørenheden og generel nyttig information omkring systemet. Denne introduktion kan også findes på instruktørenheden ude på anlægget så den er lige ved hånden mens instruktøren underviser. Nedenfor kan du se et par eksempler på det information du kan finde i introduktionen.

Introduktionen vises automatisk på instruktørenheden for brugeren hvis instruktørenheden ikke har været brugt i længere tid og du har mulighed for at åbne introduktionen på ny senere ved at trykke på den lille bog oppe i venstre hjørne på instruktørenheden.

Spørgsmål til nye kunder

  1. Hvem skal uddannes i hvad i forhold til Tivilo?

  2. Hvordan vurdere vi vores personales og kommende brugeres IT-kundskaber er forud for uddannelsen i Tivilo?

  3. Hvad vurdere vi vores indflydelse og tilknytning til personalet og kommende brugere af Tivilo til at være?

  4. Hvilke tilgange til uddannelse af personale og brugere af Tivilo er relevante for os?
    • Uddannelsesseminarer, workshops, én-til-én undervisning eller noget helt andet.

  5. Ønsker vi at Tivilo skal deltage i vores undervisningsforløb?

Gå tilbage til vejledningsoversigten