Øvelser i Tivilo – Del 2: Billeder og videoer

Sidst redigeret: 19.09.2023

I vores anden artikel omkring øvelser i Tivilo vil du få informationer omkring hvordan billede- og videoøvelser ser ud i Tivilo systemet, hvilke ting du bør overveje omkring billeder og videoer og til sidst hvordan billeder og videoer udarbejdes til Tivilo systemet.

Billedillustrationer eller videoer

En vigtig overvejelse i forhold til øvelser i Tivilo er hvilken type øvelses-materiale i ønsker at anvende. Lige nu har vi i Tivilo mulighed for at tilbyde øvelser med billedillustrationer af øvelser, eller øvelser i form at videoer. Begge typer øvelses-materiale kan anvendes på det samme kursus hvis dette er interessant for jer.

I forhold til øvelser med billedillustrationer så består disse oftest af en grafisk illustration sammen med en tilhørende tekst, men det er muligt at undlade teksten hvis dette ønskes. (Mere om tekster i del 3)

Nedenfor kan du se et par eksempler på øvelser der bruger billedillustrationer som det ville se ud når de bliver vist for kursisten i køretøjet.

Billedillustration – Bremseøvelse 50m
Billedillustration – Slalom
Billedillustration – Dobbelt undvigemanøvre glat vej

Vores øvelser som benytter videoer vil oftest vises i fuldskærm uden tilhørende tekster, dog kan tekster stadig tilvælges hvis dette ønskes. Formatet for videoerne er op til jer, men vores kunder som benytter videoer har indtil nu valgt et format hvor den øverste 2/3-del af skærmen viser øvelsen der udføres, hvor den nederste tredjedel af skærmen bruges til at vise hvordan kursisten skal holde på rattet og føre køretøjet. Her kan du se et par eksempler på de øvelser med videoer vi lavede i sin tid til SKA Amager i samarbejde med TT-Film.

Video demo

For at hjælpe dig med at beslutte hvilken type øvelses-materiale der passer til jeres behov har vi lavet en liste med fordelene for hver af de to typer øvelses-materiale som du kan finde nedenunder.

Billedillustrationer
Videoer
 • Hurtigt at udarbejde

 • Hurtigt at lave rettelser til eksisterende øvelses-materiale

 • Kan implementeres uden merpris ved brug af eksisterende standardpakke øvelser eller hvis vi beslutter i fællesskab at udvide standardpakken
 • Levende billeder, som bedre formidler øvelsen til kursisten

 • Mere genkendelighed for kursisten som hjælper med indlæringen, specielt hvis optagelserne er af de samme køretøjer som dem kursisterne anvender

 • Visning af hvordan kursisten skal holde på rattet for at udføre øvelsen

Som du kan se fra oversigten op over, så er billedillustrationerne fordelagtige hvis øvelser skal opsættes til Tivilo med kort varsel, eller hvis der ofte laves ændringer til øvelser i en givent kursus. Videoerne derimod har den fordel, at disse efter vores vurdering bedre formidler øvelserne og hvordan de udføres, så kursisten får mest muligt ud af sine forsøg til at udføre øvelsen mens de er på det køretekniske anlæg.

Udarbejdelse af billedillustrationer

Hvis i er interesseret i at implementere øvelser med billedillustrationer, så vil vi opfordre jer til først og fremmest at tage et kig på alle vores standardpakke-illustrationer som vi løbende udvider med flere illustrationer eftersom der kommer efterspørgsel på dette. Alle illustrationer findes i både en højre- og en venstre-variant, da vores erfaring har været, at den samme øvelse kan foregå spejlvendt fra én kunde til en anden. Du kan downloade en zip-fil med alle de nuværende illustrationer nedenunder:

Hvis jeres ønsker til øvelser kan dækkes af vores eksisterende standardpakke kan vi hurtigt sætte nye øvelser op til jer.

Hvis der skal laves mindre modifikationer til de eksisterende øvelser, såsom at ændre på farven på kegler eller udskifte køretøjet med et andet køretøj vil dette tage et par dages arbejdstid plus ekstra tid til rettelser efter jeres feedback.

Til sidst er der den mulighed at vi skal udvide standardpakken med helt nye øvelser, eksempelvis hvis Tivilo skal sættes op til et kursus vi ikke har arbejdet med før, så vil arbejdet på de nye illustrationer tage 1-2 arbejdsuger før vi har disse øvelser klar plus det ekstra tid der skal bruges på at lave rettelser til det første udkast til illustrationerne.

Udarbejdelse af videoklip

Hvis i skulle være interesseret i at implementere øvelser med videoer, så ville i skulle igangsætte et sideprojekt ved siden af implementeringen af Tivilo til at udarbejde de videoklip der ville skulle bruges i Tivilo. Her er der et par forskellige muligheder i kan overveje.

Videoklip fra eksisterende undervisningsmateriale

Først og fremmest er der den mulighed, at i kan anvende videoklip fra eksisterende undervisningsmateriale. Hvis i er i besiddelse af en teoretisk video af nyere dato, hvor der er videoklip af alle de øvelser som kursisterne skal udføre, så kan vi tage videoen og klippe hver af øvelserne op i mindre videoklip som vi kan anvende i Tivilo.

For bedst at gøre dette ville det være godt hvis vi kunne blive sat i kontakt med dem, der i sin tid har udarbejdet videoen til jer, så vi kan udarbejde videoerne i samarbejde med dem. Hvis ikke dette er muligt så kan vi også være behjælpelige med redigeringsarbejdet. Længere nede i artiklen vil vi gå over de tekniske krav til videoklip i Tivilo til hvis vi beslutter at i selv står for redigeringsarbejdet.

Optagelse af nyt video-materiale

Hvis ikke i er i besiddelse af noget undervisningsmateriale der kunne bruges til videoklip i Tivilo, så ville det skulle udarbejdes til Tivilo. De af vores kunder der har valgt denne løsning har udarbejdet videoerne ved at ansætte en professionel videograf som har haft adgang til hele anlægget en hel dag sammen med en chauffør der har kunnet udføre øvelserne til de pågældende kursus der er optaget videoer til. Øvelserne blev optaget fra flere vinkler, henholdsvis med kameraer ude på banen, på fronten af køretøjet og inde fra førersædet via GoPro kameraer. Demoen af videoer i Tivilo tidligere i artiklen er et eksempel på dette.

Nogle af vores kunder som valgte at have videoer i Tivilo valgte kombinere dette med at få opdateret deres undervisningsvideoer til teorilokalet, således at de kunne slå to fluer med et smæk hvis deres eksisterende undervisningsmateriale var uddateret, hvilket i også kan overveje.

Tidsestimater for udarbejdelse

I forhold til tidsestimater på begge typer projekter til udarbejdelse af video-materiale er svært at give noget præcist svar, men vores tidligere erfaringer er, at det første projekt med eksisterende video-materiale kan et par uger, alt efter hvornår processen sættes i gang, hvortil at optagelse af helt nyt materiale kan være et projekt der kan tage måneder alt efter hvornår i kan få en videograf ud, hvornår der er en hel dag fri til optagelser på anlægget, hvor lang tid det tager at lave redigeringsarbejdet og hvor mange rettelser der er til det første udkast af videoer.

Hvis i ønsker at få Tivilo i drift før videoerne er klar, så kan vi sætte jer op med vores overvågningspakke til at starte med, og når så øvelserne med videoer er klar kan vi skifte jer over på standardpakken efterfølgende.

Tekniske krav til videoklip

Hvis i selv ønsker at udarbejde videoklip til Tivilo vil der være et par tekniske krav der skal være opfyldt for at videoklippene kan anvendes i Tivilo.

 1. Videoerne skal være i MP4-format (.mp4)

 2. Videoerne skal være i 16:9 format i portræt-tilstand (Vendt lodret)

 3. Videoerne skal være på 30 frames per second (fps) eller mindre

 4. Opløsningen på videoerne skal være 1280 x 720 eller mindre

Punkt 3 og 4 skyldes, at vi ønsker at begrænse filstørrelsen på hvert videoklip. Dette er med til at forbedre performance for Tivilo, og i det fleste tilfælde vil højere frames per second eller højere opløsning på videoen når den vises på en mobiltelefon ikke kunne ses af kursisterne alligevel.

Anbefalinger til videoklip

Dernæst er der et par anbefalinger i forhold til videoklippene som ikke er krav, men som gør arbejdet nemmere eller forbedre kvaliteten:

 • Vi anbefaler, at videoerne skal have en varighed på højest 25 sekunder således, at kursisten kan nå at se videoen færdig mindst én gang og muligvis nå at se videoen flere gange.

 • Vi anbefaler som tidligere nævnt at den øverste 2/3-del af skærmen viser øvelsen der udføres, hvor den nederste tredjedel af skærmen bruges til at vise hvordan kursisten skal holde på rattet og føre køretøjet.

 • Der behøver ikke være lyd på videoerne, da lyden fra videoen ikke anvendes i Tivilo. I stedet anvendes separate lydklip således, at vi kan have lydklip på flere forskellige sprog til det samme videoklip. (Mere info om dette i del 3 om øvelser i Tivilo)

 • Navngiv hver at videoklippene således, at det fremgår tydeligt, hvilken øvelse der vises i videoen. Angiv dernæst også rækkefølgen af videoerne i navnet. Hvis der er lavet tilhørende lydklip (Også kaldet speaks), så angiv hvilke lydklip der hører til hvilke videoer for at gøre det nemmere for os at administrere alle filerne.

  • Eksempler på navne kunne være:
   • “1_A_bremseøvelse_tør_vej_50_m.mp4” hvor speak navngives “1_A_bremseøvelse_tør_vej_50_m_speak_dansk.wav” som eksempel

    ELLER

   • “3_C_slalom_højre_om_30_kmt.mp4” hvor speak navngives “3_C_slalom_højre_om_30_kmt_speak_norsk.wav” som eksempel
 • Hvis der er lavet videoklip til flere kurser må i gerne organisere videoklippene i undermapper når i sender dem til os

Hvis du skulle være i tvivl om, hvad de forskellige tekniske krav eller anbefalinger betyder, er du altid velkommen til at kontakte os for yderligere forklaring.

Hvis du ønsker at læse videre omkring øvelser i Tivilo kan du trykke her for at gå videre til del 3: “Øvelser i Tivilo – Del 3: Speaks og tekster

Spørgsmål for nye kunder

 1. Ønsker vi, at øvelser skal vises med billedillustrationer eller videoer?

 2. Hvis vi ønsker at bruge billedillustrationer, hvor mange af billederne fra Tivilos standardpakke kan vi anvende, hvilke af illustrationerne kan vi bruge med modifikationer og hvor mange nye illustrationer ønsker vi at få udarbejdet?
  • Du kan finde et download-link til standardpakken oppe i artiklen

 3. Hvis vi ønsker at bruge videoer, har vi så noget eksisterende video-materiale af øvelser som kunne tilpasses til Tivilo?

 4. Hvis vi ønsker at udarbejde nyt video-materiale til Tivilo, skal vi så selv stå for optagelserne eller ansætte en videograf til at lave optagelserne?
  • I kan overveje at opdatere jeres undervisningsmateriale til teorilokalet samtidig og slå to fluer med ét smæk
  • Vi anbefaler vores samarbejdspartner TT-Film som tidligere har lavet optagelser til Tivilo med gode resultaterhttps://ttfilm.dk/

Gå tilbage til vejledningsoversigten