Øvelser i Tivilo – Del 3: Speaks og tekster

Sidst redigeret: 19.09.2023

I vores tredje og sidste artikel omkring øvelser i Tivilo vil du få informationer omkring, hvordan speaks og tekster anvendes i Tivilo systemet, hvilke overvejelser du bør gøre dig omkring speaks og tekster og til sidst hvordan speaks og tekster udarbejdes til Tivilo.

Speaks og tekster på flere sprog

Som det sidste element i en øvelse i Tivilo vil der være et lydspor med en forklaring af øvelsen som kursisten skal udføre som vi har valgt at kalde for “Speaks” samt muligheden for at inkludere tekster sammen med billederne/videoerne. Kursister kan have forskellige præferencer i forhold til hvordan de lærer bedst, og kombinationen af et visuelt medie i form af billeder eller videoer, et auditiv medie i form af speaks og til sidst forklaringer i tekstform sikrer den bedste indlæring for kursisterne.

Speaks og tekster muliggøre også, at vi via Tivilo kan uddanne kursister på flere forskellige sprog ved at skifte speaken og teksten til en video ud med den samme forklaring på et andet sprog, hvilket gør jeres daglige arbejde med uddannelse på andre sprog nemmere og minimere behovet for tolke i køretøjerne. Der er ingen begrænsninger på hvor mange sprog som der kan laves speaks og tekster til i Tivilo og hvor mange sprog der kan undervises i på samme tid via Tivilo. Hvis en instruktør som eksempel har seks kursister på et hold ville han kunne anvende seks forskellige sprog til hans øvelser på samme tid hvis der er behov for dette. På nuværende tidspunkt har vi erfaringer med dansk, engelsk, norsk og arabisk i Tivilo.

Eksempler

Vi har her inkluderet et par lydklip og tekster fra vores standardpakke til B-kørekort som eksempler på hvordan tekster og speaks kunne fremgå i Tivilo på flere forskellige sprog:

Slalom

Slalom (Dansk)

“Kør slalom mellem keglerne, når det bliver din tur, med den første kegle på din højre side. Start med 35 km/t og øg trinvis hastigheden op til maks 50 km/t. Brug rattet således, at bilen falder til ro mellem hver drejning før en kegle.”

Slalom (English)

“Perform slalom, when it’s your turn, between the cones with the first cone on your right side. Start with 35 km/h and increase the speed step-by-step to a max speed of 50 km/h. Use the steering wheel such that you can stabilize the car before each turn between the cones”

Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning

Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning (Dansk)

Kør frem når det bliver din tur med mindst 30 km/t. Ved første forhindring, drej skiftevis højre og venstre. Ved næste forhindring styrer du tilbage i den oprindelige bane og bremser ned til 20 km/t. Øg trinvis hastigheden op til maks 50 km/t.”

Double evasive action with no braking (English)

“Drive forward when it’s your turn with at least 30 km/h. At the first obstacle, turn alternately right and left. At the next obstacle turn the car back into the original lane and slow down to 20 km/h. Increase the speed step-by-step to a max speed of 50 km/h.

Mute/lydløst sprog

Hvis der skulle være et scenarie, hvor en kursist ikke taler nogle af de tilgængelige sprog i Tivilo, kan vi opsætte et såkaldt “Mute/lydløs” sprog. Øvelser med dette sprog fungere således, at billede- eller video-illustrationen vises uden tekster og uden lyd og kun har overskriften på øvelsen på engelsk. Dette kan bruges som et supplement hvis der er en tolk med i bilen således, at tolken nemmere kan forklare kursisten hvad der skal til at ske ved at pege på illustrationen og forklare øvelsen på kursistens foretrukne sprog. Dette sprog kan bruges sideløbende med alle de andre sprog som er sat op til jeres anlæg.

Udarbejdelse af speaks og tekster

Tidligere i vores del 2 om øvelser blev du introduceret til vores standardpakke. Vores standardpakke indeholder også en række tekster og speaks som passer til vores billedillustrationer præsenteret i del 2 af øvelser i Tivilo. På nuværende tidspunkt er der lavet tekster og speaks til B-kørekort, så hvis i ønsker at undervise i dette kursus kan i prøve at lytte til alle speaksne som du kan downloade længere nede og se om i kan anvende dem til jeres undervisning. Tekster vil være magen til det der bliver sagt i hver af speaksne.

Som udgangspunkt vil speaksne i standardpakken fremgå meget generelle og ikke nævne bane-specifikke forhold, eksempelvis farver på kegler, streger på banen mm. og er på nuværende tidspunkt kun udarbejdet til B-kørekort på dansk og på engelsk.

Hvis i har brug for flere sprog, har behov for at inkludere bane-specifikke forhold eller skal bruge Tivilo til andre kurser en B-kørekort, så ville i på nuværende tidspunkt skulle udarbejde jeres egne speaks og tekster til Tivilo systemet. I kan selvfølgelig altid bruge vores standardpakke som inspiration til jeres egne tekster og speaks.

I forhold til at udarbejde speaks og tekster på flere sprog, så vil det alt efter hvor mange sprog i ønsker, blive relevant at have flere oversættere indover projektet. Hvis i har udfordringer med at finde oversættere til projektet, så kan vi muligvis finde nogen i vores netværk som kan assistere afhængig af hvilke sprog der skal oversættes til.

Tekniske krav til speaks og tekster

Hvis i selv skal udarbejde speaks og tekster til Tivilo systemet, vil der være et par tekniske krav der skal opfyldes for at disse kan bruges i Tivilo:

 1. Lydfiler skal være enten “.mp3”, “.m4a” eller “.wav” format

 2. Speaks skal optages med en god-kvalitet mikrofon uden baggrundsstøj, da lydoptagelser med skratten, lav lyd, baggrundsstøj osv. kan være svære for kursisterne at høre, da lyden afspilles fra telefonernes højtalere som kan have svært ved at overdøve lyden fra køretøjet hvis lydoptagelserne er af dårlig kvalitet.

 3. Hvis speaksne skal anvendes sammen med videoklip er det vigtigt, at speaksne er en smule kortere end videoklippene således, at slutningen på speaken ikke afbrydes når videoen starter forfra. Dette er ikke relevant hvis der skal anvendes billedillustrationer.

 4. Hvis tekster skal anvendes er det vigtigt, at teksterne ikke overstiger 275 tegn inkl. mellemrum, da vi ellers risikere at slutningen af teksten ikke kan vises på skærmen for kursisten.

  • Hvis tekster udarbejdes ved hjælp af alfabeter som ikke basere sig på det latinske alfabet (A, B, C osv.), men i stedet bruger eksempelvis det arabiske alfabet (الأبجدية العربية ), et af de kinesiske alfabeter (汉语拼音) eller andre typer alfabeter vil vi skulle teste teksterne af i Tivilo for at kunne sige med sikkerhed om tekster er den rigtige længde for at de kan anvendes og derefter lave rettelser til disse.

Anbefalinger til speaks og tekster

Udover ovenstående krav til speaks og tekster, vil der også være de følgende anbefalinger for at sikre den bedste kvalitet af jeres speaks og tekster:

 • Det anbefales, at det der siges i speaksne nogenlunde matcher det der står i teksten til øvelsen for ikke er skabe tvetydighed eller forvirring i øvelsesmaterialet.

 • Vi anbefaler, at i fastlægger et format for jeres lydoptagelser i forhold til, hvilken rækkefølge forskellige informationer om øvelsen skal siges i. Dette sikrer at de vigtigste informationer siges først og at formatet for øvelserne bliver mere ensartet.

  • Som inspiration så kunne formatet lyde således:
   1. Navnet på øvelsen
   2. Evt. Hvilken bane øvelsen skal udføres i hvis anlægget har flere baner
   3. Mindste hastighed øvelsen skal udføres med
   4. Evt. Hvilket gear køretøjet skal være i
   5. Forklaring af hvordan øvelsen udføres samt hvordan kursisten skal holde på rattet
   6. Eventuelle forøgelserne i hastigheden ved gentagne forsøg

 • Hvis i ønsker at udarbejde speaks og tekster til flere sprog vil vi anbefale jer at gøre speaks og tekster til ét sprog helt færdigt og så bruge dette som oversættelses-materiale til andre sprog. På den måde sikrer i at indholdet af øvelsen på de forskellige sprog stemmer overens med hinanden uanset om i har haft flere personer indover projektet for at oversætte til forskellige sprog.

Spørgsmål for nye kunder

 1. Hvilke sprog ønsker vi at have tilgængelig for vores øvelses-materiale i Tivilo?

 2. Ønsker vi at have et såkaldt “Mute/lydløs” sprog til kursister der ikke taler nogle af de tilgængelige sprog i Tivilo som visuel støtte til en tolk?

 3. Kan vi bruge de speaks og tekster som Tivilo tilbyder gennem deres standardpakke?
  • Du kan finde et download-link længere oppe i artiklen

 4. Hvis vi selv skal udarbejde tekster og speaks til øvelser, hvilken rækkefølge synes vi så informationer skal siges i for at gøre øvelserne ensartet?

 5. Hvis vi selv skal udarbejde tekster og speaks, hvem skal så udarbejde disse til hver af de sprog der skal være tilgængelige i Tivilo systemet?
  • Hvis flere forskellige sprog skal være tilgængelige skal flere mennesker måske involveres

Gå tilbage til vejledningsoversigten