Support

Køretøjer

Tivilo enhed i køretøj mangler strøm

Løsningen på dette problem er i de fleste tilfælde at tage Tivilo enheden ud af dens holder og sæt den i igen med et moderat tryk på toppen af enheden. Enhederne kan nogle gange sætte sig løs i holderne efter en længere periode med hårde opbremsninger og skarpe sving som enhederne ofte udsættes for.

Du kan genkende om enheden får strøm fra køretøjet ved at enheden laver en lyd når den sættes i holderen. Du kan også prøve at rulle ned fra toppen af skærmen og kigge efter batteri-ikonet i højre øvre hjørne af skærmen og se om der er et lille lyn angivet ud fra batteri-ikonet som indikere om enheden får strøm fra køretøjet. Samtidig skulle både instruktørenheden og storskærmen også gerne melde at der er strøm til enheden med det samme.

Tivilo kan fortælle sig at en enhed mangler strøm enten via instruktørenheden eller via vores storskærmsløsning.

På instruktørenheden kan du se om en enhed mangler strøm ved at tilføje enheden til et hold og derefter trykke på kortet til enheden i oversigte over køretøjer for at få flere detaljer om køretøjet vist.

Når du er inde i detaljer kan du se om enheden mangler strøm ved at kigge efter et lille lyn-symbol øverst i højre side. Hvis symbolet lyser rødt så er der ikke tilkoblet strøm til enheden.

På storskærmsløsningen kan man se at en enhed mangler strøm ved hjælp af den følgende fejlbesked i højre side i tabellen over køretøjer:

Tivilo enhed vil ikke forbinde til WiFi netværk

Tivilo systemet vil gøre opmærksom på mangel af WiFi forbindelse med den følgende besked:

Som fejlbeskeden forklarer, så kan du først og fremmest trykke på den grønne “genetabler” knap i bunden af beskeden, hvorefter Tivilo vil forsøge at køre opsætningen af enheden på ny. Dette kan nogle gange være nok til at løse problemet, da enheden måske har forsøgt at udføre opstartsprocessen mens der har været udfald i netværksforbindelsen.

Hvis dette ikke virker kan du forsøge at genstarte enheden. (Se video “Genstart af Tivilo enhed“).

Som udgangspunkt er vores kunder forpligtet til selv at vedligeholde deres WiFi netværk på køretekniske anlæg, medmindre andet er aftalt mellem kunden og Tivilo. Vi opfordrer derfor vores kunder til først og fremmest at undersøge hvorvidt fejlen skyldes at WiFi netværket er ude af drift før i kontakter os.

Det er unormalt hvis flere Tivilo enheder har mistet WiFi forbindelse på samme tid, og dette kan være en indikation af at der er et problem med WiFi netværket. I kan fortsøge at koble andre apparater (mobiler, computere m.m.) på netværket og se om de kan få forbindelse. Hvis i ikke kan komme på netværket med andre apparater end Tivilo enhederne, bedes i kontakte dem der har ansvaret for driften af jeres WiFi netværk og bede dem udbedre netværket.

Hvis WiFi netværket virker og i stadig ikke kan komme på netværket med en eller flere Tivilo enheder kan problemet både være relateret til at opsætningen af den enkelte enhed måske er forkert eller at enheden er defekt. I begge tilfælde bedes i kontakte Tivilo og så vil vi kigge på problemet snarest muligt.

Info om hastighed, placering m.m. for køretøj mangler på instruktørenhed

Problemet kan skyldes flere ting:

1. En elev kan have trykket på låseknappen på højre side af enheden, enten ved et uheld eller med vilje

For at løse dette problem skal du få eleven til at køre ind til siden og derefter låse enheden op igen og instruere eleven i ikke at røre ved Tivilo enheden medmindre eleven har fået besked på det fra instruktøren (Se video “Åbning af Tivilo enhed i standby“).

2. Enheden kan have mistet WiFi-forbindelse og ikke kunne genetablere forbindelsen efterfølgende

Dette løses ved at sørge for at enheden er inden for rækkevidde af WiFi og derefter genstarte enheden (Se video “Genstart af Tivilo enhed“). Ellers se punkt “Tivilo enhed vil ikke forbinde til WiFi netværk“.

3. Enheden kan være løbet tør for strøm.

Dette kan skyldes at Tivilo enheden ikke har siddet korrekt i holderen og derfor er blevet afladet, se “Tivilo enhed i køretøj mangler strøm“. Efter at undervisningen er færdig vil det derfor være en god ide at tage Tivilo enheden ud af køretøjet og lade den helt op igen, tænde den op på ny og sætte den tilbage i holderen i køretøjet (Se forrige spørgsmål).

Elev får hastighedsalarm under øvelser, hvilket forstyrre undervisningen

Hvis dine elever oplever at de får alarmer mens de udfører øvelserne skyldes problemet oftest enheden GPS signal som den bruger til at identificere hvor henne på banen enheden er. GPS har en begrænsning i nøjagtighed som betyder at der kan være en unøjagtighed på op til +-5 meter i alle retninger i forhold til den faktiske placering, hvilket kan resultere i at en enhed tror den befinder sig et andet sted på banen end den faktisk gør.

Nogle gange kan problemet løses ved at genstarte enheden så GPS signalet får lov til at kalibrere enhedens placering på ny (Se video “Genstart af Tivilo enhed“). Prøv derefter at lade køretøjet køre et par runder mere på anlægget og se om problemet fortsætter.

Hvis problemet er vedvarende bedes i kontakte Tivilo. Vi har mulighed for at rette i opsætningen af zonerne på anlægget således, at GPS unøjagtighed ikke har en lige så stor påvirkning af systemet, hvilket kan være nødvendigt efter den første opsætning af Tivilo systemet på anlægget er blevet foretaget.


Øvelser

Tivilo enhed i køretøj ikke vil vise igangsatte øvelser

Start med at vælge dit hold på ny. Hvis dette ikke virker, genstart derefter enheden i køretøjet og vælg dit hold på ny, se video “Genstart af Tivilo enhed“. Hvis dette heller ikke virker bedes du kontakte Tivilo for support.

Der er ingen øvelser i øvelsesoversigten

Tivilo vil indikere hvis den ikke kan finde nogle øvelser med den følgende besked:

Start med at genstarte din instruktørenhed, se video “Genstart af Tivilo enhed“. Genstarten kan afhjælpe problemet i nogle tilfælde hvor Tivilo ikke har kunnet hente øvelser korrekt ned under opsætningen grundet muligt udfald i WiFi forbindelse. Hvis der stadig ikke er nogle øvelser at vælge i øvelsesoversigte bedes i kontakte Tivilo for support.


Storskærme

Alle køretøjer i tabellen til venstre er ikke synlige på storskærmen

Nogle gange kan det ske at de nederste køretøjer i oversigten ikke er synlige i bunden af skærmen som vist her:

Dette problem skyldes oftest at zoom-indstillingerne for Chrome browseren som storskærmen kører i ikke er indstillet korrekt.

I kan løse problemet selv ved at finde tastaturet til storskærmen frem og bruge de følgende genvejstaster for at ændre zoom-indstillinger:

Zoom ind

Zoom ud

Hvis i stadig ikke kan få alle køretøjer til at være synlige bedes i kontakte Tivilo og så kigger vi på problemet hurtigst muligt.

Kortet på storskærmen er blevet helt blåt eller er forsvundet

Kortet til storskærmen kan nogle gange ende op med at se ud som på billedet nedenfor:

Dette problem skyldes oftest at storskærmen har forsøgt at opdatere, men har ikke ikke kunne færdiggøre opdateringen grundet udfald eller langsom WiFi forbindelse.

I de fleste tilfælde vil det være nok at opdatere storskærmen på ny et par gange. Dette kan gøres ved at finde tastaturet og trykke på denne knap som opdatere storskærmen:

Hvis storskærmen er lang tid om at vise tabellen til venstre eller kortet igen kan det være et tegn på at WiFi forbindelsen er langsom og i bør derfor tage kontakt til de ansvarlige for driften af WiFi netværket hos jer.

Hvis det ikke tyder på at WiFi forbindelsen er langsom hos jer og F5 knappen ikke virker er i velkommen til at henvende jer til os og så hjælper vi jer snarest muligt.


Andet

Jeg kunne ikke finde svar på mit spørgsmål på denne side

Hvis du ikke kunne finde svar på dit spørgsmål på denne side er du altid velkommen til at kontakte os! Vi vil hjælpe dig så snart vi har mulighed for det, og vi vurdere løbende hvornår nye spørgsmål bør tilføjes til vores supportside.

Vi håber på at kunne besvare alle de mest gængse spørgsmål via denne side så i altid har et svar lige ved hånden så i hurtigt kan komme videre i jeres arbejde.


Dokumenter

Her ligger en vejledning som yderligere oplysninger om fejl i Tivilo.

OBS: Denne vejledning er ikke opdateret med de seneste features fra 2020

Videoer

Åbning af Tivilo enhed i standby

Genstart af Tivilo enhed