Implementeringsmøder med Tivilo

Sidst redigeret: 19.09.2023

I denne artikel vil vi introducere dig til et par forskellige arbejdsopgaver i forbindelse med implementeringen af Tivilo på jeres anlæg som bedst udføres ved fysiske møder, gerne ude på jeres anlæg. Artiklens formål er at forberede dig på hvad vi forventer af de første møder og samtidig bedre kan planlægge møderne med os.

Rundvisning på anlægget

Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få en rundvisning på jeres anlæg. Dette involvere både at tage rundt og se anlæggets faciliteter, men også at blive introduceret til jeres medarbejdere som vi måske skal arbejde sammen med i forbindelse med servicering eller opgradering af Tivilo systemet.

Interessant for os ville også være, at blive guidet igennem det normale forløb når kursister kommer ind og skal undervises på anlægget, fra at de blive taget imod i receptionen eller af instruktøren, til at kursisterne er færdige med undervisningen. På den måde kan vi byde ind med vores erfaringer omkring hvordan i gør Tivilo så ligetil at bruge for instruktørerne som muligt undervejs i dette forløb.

Dernæst er vi også interesseret i at lære jeres regler og procedurer at kende. Dette kunne eksempelvis være hvis vi skal bære en refleksvest ude på banen, hvis der er bestemte steder på anlægget vi ikke må opholde os mm.

Til sidst er en rundvisning også interessant for os, da det ofte giver os gode ideer til nyudvikling af Tivilo systemet for at gøre det mere interessant for jer. Vi har tidligere oplevet at få mange gode inputs fra vores kunder til Tivilo ved de første møder med nye kunder og dette er derfor også meget værdifuldt for os, fordi der ikke findes to anlæg der er ens eller hvor tingene bliver gjort på samme måde.

Optegning af zoner på anlægget

En anden opgave som bedst udføres i fællesskab med jer vil være optegning af zoner.

Tivilo systemet fungere fundamentalt således, at anlægget opdeles i en række forskellige zoner som fortæller køretøjsenhederne hvordan de skal opføre sig og aktivere forskellige funktioner forskellige steder på anlægget.

Dette er en anden årsag til at vi ønsker at få en rundvisning på anlægget, da optegning af zonerne kræver, at vi har et godt overblik over anlæggets faciliteter således, at vi sikrer den bedst mulige drift fra dag ét med Tivilo.

Nedenunder finder du en kort introduktion til de forskellige typer zoner som vi anvender til optegning af anlægget således, at du ved hvilke zoner vi kommer til at arbejde med på mødet med jer:

Grøn zone

Gul zone

Blå zone

Grønne zoner er oftest returveje efter et øvelsesområde eller opløbsstrækninger før en øvelse. Disse kan være med eller uden fartbegrænsninger efter ønske.

Gule zoner er venteområder hvor kursisterne holder i kø og venter på at kunne udføre øvelser. Dette er et godt sted til at vise øvelsesvideoer for kursisterne. Disse kan være med eller uden fartbegrænsninger efter ønske.

Blå zoner er de områder på banen hvor der udføres øvelser. Disse zoner kan bruges til at lave fartmålinger på hvert køretøj og har normalt ingen fartbegrænsninger i Tivilo.

Rød zone

Lilla zone

Røde zoner er områder på banen hvor der er specielt fokus på nedbremsning, typisk før et skarpt sving eller efter et øvelsesområde, hvortil der vises en fartbegrænsning med ekstra lav fart.

Lilla zoner er zoner der både kan fungere som et øvelsesområde (Blå zoner) og som en opløbsstrækning (Grøn zoner) på samme tid. Disse bruges i forbindelse med øvelsesspecifikke fartmålinger, hvor denne type zone kun foretager fartmålinger ved bestemte øvelser igangsat af instruktøren.

Vi vil opfordre jer derfor til at begynde at tænke over hvordan i tænker jeres anlæg kunne opdeles i disse forskellige typer zoner forud for mødet.

Relevant for optegning af zonerne er også, om i har instruktører som udføre undervisningen på forskellig vis fra hinanden, som kunne have indflydelse på hvordan zonerne skal tegnes.

Eksempelvis har vi oplevet før, at vores kunder har haft instruktører som bedte deres kursister om at holde i venteposition forskellige steder på banen før en øvelse, hvilket gjorde, at øvelser ikke blev vist korrekt, da køretøjerne enten holdt for langt fremme eller for langt tilbage i forhold til hvordan vi først havde sat zoner til visning af øvelser op for kunden. Ofte kan vi tage hånd om det når vi optegner zoner, men hvis der er meget store forskelle på hvor instruktørerne siger kursisterne skal holde, kan det være nødvendigt at standardisere instruktørernes undervisning på dette område.

I det tilfælde, at vi optegner disse zoner og efterfølgende finder ud af, at vi skal lave rettelser til zonerne for at Tivilo fungere optimalt, så kan vi rette i zonerne hjemme fra vores kontorer uden at skulle besøge jer igen. Mindre rettelser tager typisk en halv times arbejde, hvor større ændringer kan tage længere tid. Det er derfor ikke et stort problem at lave mindre rettelser i zonerne efterfølgende, men hvis det første udkast til zoner skal have mange rettelser kan dette blive tidskrævende for både jer og for os at få rettet, så derfor vil vi gerne have lavet zonerne bedst muligt fra starten af.

Opsætning af øvelsesspecifikke fartmålinger

Tivilo systemet tilbyder er muligheden for at have øvelsesspecifikke fartmålinger, hvilket vil sige, at vi kan tilpasse antallet af fartmålinger der laves for hver øvelse og hvor i øvelsesområderne fartmålinger foretages. Eksempelvis kan i ønske at få én fartmåling ved bremseøvelser og samtidig have tre fartmålinger hvis der i stedet udføres en dobbelt undvigemanøvre.

Dernæst kan vi tilpasse om en fartmåling skal være statisk eller dynamisk. Ved statisk fartmåling forstå den traditionelle måde at tage fartmålinger på ved at måle et helt bestemt sted på banen, hvor dynamiske fartmålinger er hvor vi løbende gemmer og viser den højest målte hastighed inden for en given zone.

Denne funktion er meget fleksibel og kan opfylde stort set alle ønsker i forhold til fartmålinger, hvor vi maksimalt kan lave fire til fem fartmålinger på en øvelse alt efter forholdene. Grunden til at disse skal laves på et møde i fællesskab er, at disse bedst udarbejdes sideløbende med optegningen af zoner, da de blå og lilla zoner skal optegnes så de passer med hvor i gerne vil have fartmålinger foretaget. Hvis øvelsesspecifikke fartmålinger ønskes på et senere tidspunkt vil vi skulle lave en rettelser til jeres zoner, hvilket også kan ændre på den adfærd for Tivilo systemet.

Som forberedelse til vores møde om optegning af zoner og øvelsesspecifikke fartmålinger kan i begynde at skrive ned hvor mange fartmålinger i ønsker til hver øvelse, hvor i øvelsen i ønsker dem og til sidst hvilke type fartmåling der skal bruges. En liste over øvelsesspecifikke fartmålinger kunne se således ud:

 • Bremseøvelser – 1 fartmåling (Statisk) – Ved øvelsesstart
 • Slalom – 2 fartmålinger (Dynamiske) – Ved øvelsesstart og midt i øvelsen
 • Dobbelt undvig – 3 målinger (Statisk) – Ved øvelsesstart, midt i øvelsen og til slut hvor køretøjet skal holde stille

Konfigurering af Tivilo systemet

Den sidste arbejdsopgave under vores møder med jer vil være, at tale om hvordan i ønsker Tivilo konfigureret i detaljer. Dette er en opgave der kan være meget tidskrævende at udføre uden et fysisk møde, da det ofte kræver en del illustrationer af hvad forskellige konfigurationsmuligheder gør i Tivilo.

Eksempler på konfigurationsmuligheder kunne være:

 • Hvor sensitive køretøjsenhederne skal være over for fartoverskridelser før instruktøren informeres om disse

 • Hvordan i ønsker øvelser skal vises (Hvor mange gange skal øvelsen gentages, skal den lukke automatisk når den er færdig osv.)

 • Hvilke advarsler og notifikationer i ønsker at få på instruktørenheden
 • osv….

Denne opgave kan alternativt gøres via et Teams-møde hvis ikke der tid nok til dette ved besøget, men vores erfaring er at dette gøres bedst ved et fysisk møde.

Spørgsmål til nye kunder

 1. Hvornår vil vi kunne arrangere et møde på vores anlæg med Tivilo med rundvisning, optegning af zoner og konfiguration?

 2. Hvilket personale skal Tivilo møde mens de er på besøg?

 3. Hvordan er vores forløb for undervisning af kursister på anlægget?

 4. Har vi et godt overblik over hvordan forskellige områder og faciliteter på anlægget anvendes til undervisning?

 5. Ønsker vi at få tilpasset vores fartmålinger til at være øvelsesspecifikke?
  • Hvis i allerede har en liste over øvelser til hver af kurserne i ønsker at anvende i Tivilo, så kan i begynde at skrive ned hvor mange fartmålinger i ønsker, hvor i øvelsen i ønsker dem og hvilken type fartmåling der skal laves (Statisk eller dynamisk).

 6. Er der nogle regler og procedurer på anlægget som er relevant for Tivilo er vide?

 7. Ved vi om der er forskelle på hvordan vores instruktører underviser deres kursister som kunne have indflydelse på brugen af Tivilo?
  • Eksempelvis hvor kursister holder i venteposition eller hvor på banen der udføres forskellige øvelser

Gå tilbage til vejledningsoversigten